alt

Psykosyntes – en psykologi med själ

Psykosyntesen handlar om att inspirera och utveckla det högsta inom oss, men också om att med kärlek inkludera det som är sårbart. När du lever förankrad i den naturliga självrespekt som utgår från ditt sanna centrum sker positiv förändring av sig självt. (HumaNova)
 
Psykosyntesens grundtanke är att människan är en helhet. Känslorna och intellektet, kroppen och själen står i direkt samspel med varandra.

Hur samspelet mellan dem fungerar är avgörande för människans välbefinnande, både fysiskt och psykiskt.

Psykosyntesen grundades av den italienske psykiatern Roberto Assagioli (1888-1974) och är idag en av den moderna psykologins skolor.

Assagioli har uppmärksammat att vi mår dåligt inte bara när vi trycker ner vår smärta men också när vi trycker ner vår begåvning. Därför utvecklade han en mängd praktiska tekniker som stärker individens inneboende potential och inspirerar människan till att hitta sitt eget unika syfte och mening i livet.

Psykosyntesen fokuserar på individens friska sidor: symtom betraktas inte som någonting som bör avlägsnas utan som ett budskap att lyssna till och undersökas. I varje tillkortakommande och problem, i varje brist som vi upplever hos oss själva vilar det ett frö till personlig utveckling och mognad.

Assagioli var samtida med både Freud och Jung och i likhet med Jung tog även han avstånd från psykoanalysen som han ansåg fokuserade för mycket på det sjuka hos individen.

Han ansåg att psykoanalysens bild av människan var bristfällig på både det teoretiska och det praktiska planet. Freud brukade jämföra människans psyke med ett hus som inrymmer ett våningsplan och en källare. Assagioli hade följande tanke om detta:

"Medan Freud enbart var intresserad av människans källare, är psykosyntesen intresserad av hela byggnaden… I psykosyntesens teoretiska hus finns det inte bara en källare och ett våningsplan. Det finns också en mellanvåning och en övervåning och en hiss emellan. Vi vill öppna terrassen där man kan se himlen och stjärnorna."

Psykosyntesens i allra högsta grad verkningsfulla metoder används idag inom modern psykologi, pedagogik, organisationer samt inom personlig utveckling m.m.

Psykolog mottagning Södermalm,  Råggatan 11, 118 59 Stockholm