alt

Metoder inom terapi

Som terapeut möter jag dig alltid där du befinner dig just nu och utgår från dina behov som vi först ringar in. Eftersom vi är alla unika som individer och kan ha olika problem, passar inte samma metod för alla. För att hjälpa dig på bästa möjliga sätt, använder jag mig av flera olika metoder, s.k. integrativ terapi. Grunden i mitt arbetssätt bygger på psykosyntesen. Förutom det traditionella samtalet, kan vi komma att använda även tekniker som härstammar från hypnos, KBT, mindfulness, gestalt- och bildterapi.

Psykosyntes

Inom psykosyntesen utgår man att alla har ett inre medvetet centrum. Det antas att vi alla har förmåga att öppna upp och lyssna till sitt inre, att alla har förmågan att välja och ta ansvar för hur man lever sitt liv. Psykosyntesen erbjuder praktiska tekniker som underlättar dig att komma i kontakt med vem du är och vad du innerst inne vill. Vi utforskar också hur du kan skapa mer harmoni i nära relationer och tränar på ett bättre sätt att uttrycka dina känslor och tankar. Dessa tekniker kan du senare själv använda i din vardag.

Hypnos

Hypnos är ett djupt avslappningstillstånd som man kan uppnå genom särskilda övningar. Det är en metod för att aktivera de inre resurserna, att uppnå trygghet och stabilitet och medverkar till läkning och återhämtning. En annan beskrivning av hypnos är "förändrade medvetande tillstånd". Det är viktigt att betona att det är du själv som har kontrollen över det som sker. Hypnos kan tillämpas för att motverka stress, dämpa oro, ångest och smärta och ibland depression.

Medveten närvaro och kbt

De flesta av oss önskar att vara mer närvarande, mer medvetna och fulla av liv, och mer säkra på våra kroppars förmåga. Vi tränar medveten närvaro (mindfulness) med hjälp av bl. annat en metod som har sitt ursprung i tibetansk psykologi. Medveten närvaro handlar om djupare förståelse av helheten och vår samhörighet med omvärlden samt ökad kroppsmedvetenhet. KBT är att aktivt sätt att arbeta med de tankemönster och beteenden som hindrar dig från att må bra eller från att göra saker.

altBildterapi och Gestaltmetoden

Ibland börjar vi måla eller rita. Bilden, som är ett symbolspråk från ditt undermedvetna, berättar omisskänneligt om vad som pågår eller vad är på väg att träda fram i ditt inre. Den blir då en värdefull vägledning för nya insikter, som annars skulle vara svårare att uppnå under ett vanligt samtal.
Genom att använda gestaltterapins tekniker arbetar vi med att undersöka och öka din medvetenhet och på vilket sätt du är i kontakt med andra människor och din omgivning. Vi uppmärksammar kraften i att vara här och nu. Nu som vuxen har du möjlighet att välja, till skillnad från hur det var då när du som barn - utlämnat och beroende - måste anpassa dig till omvärlden.

Psykolog mottagning Södermalm, Råggatan 11, 11859 Stockholm