Krissamtal och stödsamtal

Olika sorters kriser är en naturlig del av livet där vi ibland kan behöva professionellt samtalsstöd under en begränsad period.
Stödsamtalens syfte är att du skall kunna prata om en svår händelse, något som har skakat om dig och din vardag.
Kanske en sjukdom, en skilsmässa, ett dödsfall, en förlust av arbete, familjeproblem, eller en olycka.
Stödsamtalen är till för att hjälpa dig att bearbeta dina känslor och tankar kring händelsen och kan omfatta 5 -12 sessioner eller så länge du känner behov av stöd.

Boka tid här


Samtalsterapi Stockholm, mottagning Riddarholmens Psykoterapi