Etiska regler 

Jag är medlem i Psykosyntesförbundet och följer regler instiftade av Etiska Rådet för yrkesverksamma terapeuter.

Terapeuten har tystnadsplikt samt ansvarar för att samtalsterapin hålls på professionell nivå. Klientens integritet är av yttersta vikt.
Obs! Ej behandling av diagnosticerade psykiska sjukdomar.