Att gå i terapi

Kanske har du länge gått och tänkt på att göra något för att må bättre men inte haft mod eller ork att söka hjälp? Kom som du är! Jag möter dig alltid där du befinner dig just nu.
På ett öppet, nyfiket och medkännande sätt utforskar vi din inre värld.
Vi pratar om dina rädslor och de begränsningar du känner, men också om det du längtar efter. När du berättar din historia, kommer du så småningom se ett mönster träda fram. De lösa brottstyckena av ditt liv börjar bli till en begriplig helhet. Du känner då en ny kraft att gå vidare, att börja tänka och agera utanför dina invanda mönster. Kanske kommer du att känna hopp och livsglädje på nytt och blir nyfiken på livet igen.

enjoy-the-present l

Det finns många anledningar till varför man söker terapi:

• du känner dig osäker och lider av dålig självkänsla
• du har fastnat i negativa tankemönster
• du känner dig nedstämd och har ångest
• du känner dig ofta stressad och upplever prestationspress
• du har behov att prata om existentiella eller andliga problem
• du känner att du har så mycket mer att ge, och att inom dig finns känslor och     talanger som bara väntar på att få komma till uttryck, men du vet inte hur

Integrativ terapi

Den metod som jag använder mig av heter psykosyntes. Psykosyntesen har ett öppet och kärleksfullt sätt att se på människan, och fokuserar på hennes förmåga att välja hur hon vill leva sitt liv.

Idag finns det en uppsjö av olika metotder inom psykoterapi. Du känner dig kanske osäker på vad för slags terapi form eller psykoterapeut du borde välja och kanske tvekat inför att kontakta en psykolog eller en samtals­terapeut. Det är oftast först i ett personligt möte med en terapeut som kan du i lugn och ro känna efter och avgöra vad som känns rätt för dig. 

Depression och ångest kan ibland vara tecken på en allvarlig sjukdom. Vissa människor kan dock känna sig deprimerade utan att, för den delen, vara sjuka. Dessa känslor kan vara en signal från ditt inre om att allt inte står rätt till. Du kan behöva förändra något i din livssituation eller beteende. Du kan även känna dig deprimerad för att du förtrycker din egen begåvning eller låter bli att visa vem du innerst inne är. Det är just de aspekterna som vi lyfter fram inom psykosyntesterapin. Jag kallar min arbetsmetod för integrativ terapi eftersom jag inkluderar även tekniker från bildterapi, hypnos, gestalt och KBT för att kunna hjälpa personer med olika behov.

Du är varmt välkommen för ett första samtal!

Vi pratar om var du befinner dig i ditt liv just nu och vilka förväntningar du har på terapin.
Jag som terapeut kan då också avgöra om jag kan hjälpa dig och i så fall hur. Om det känns rätt för oss båda, sätter vi upp tider, vanligtvis en gång i veckan, längre fram kan det vara aktuellt med längre intervaller mellan sessionerna.
Varje samtal är 60 minuter långt.
Som din terapeut ser jag till att skapa en trygg och tillåtande atmosfär och ansvarar för att finnas vid din sida så länge terapin kräver det.
Du som klient ser till att följa vår överenskommelse gällande tider, betalning och avbokningsregler. Det är av stort värde att vi träffas regelbundet och att du avsätter tillräckligt med tid för eftertanke och reflektion i samband med sessionerna.
Hur länge man behöver gå i terapi varierar.
I regel utgår vi från att en terapeutisk process bör pågå minst 3 månader för att du ska känna ett tydligt resultat.
Terapin avslutas när du känner att du har tillräckligt stark grund att stå på, att dina nyvunna insikter är grundade i vardagen och att du kan använda de olika redskapen som du fick under terapins gång så att du kan bli din egen terapeut.

Riddarholmens Psykoterapi, Stockholm