Handledning

 Arbetar du som samtalsterapeut, coach, mentor, chef, behandlare, inom krisgrupper och behöver handledning?

 Jag erbjuder handledning individuellt och i grupp

Syftet med handledningen är att stärka och utveckla dig i din yrkesroll, samtidigt som det skall finnas stöd och utrymme för dig att bearbeta egna känslor och frågeställningar kring dina klienter, medarbetare, patienter eller elever.

I handledningen uppmärksammar vi hur din inre värld berörs av varje klient (medarbetare, elev osv.), exempelvis genom projektiva processer.

Vidare, hur du kan använda medvetenheten om dessa processer på det professionella och personliga planet.

I handlednings - rummet skall det finnas plats för kreativitet, öppenhet och professionellt stöd.

Handledning kan ske individuellt eller i grupp 3 -5 personer.
En individuell handledning tar vanligast 60 min och en grupphandledning
2-3 timmar beroende på gruppens storlek.

Boka tid här

Samtalsterapi Stockholm, Mottagning: Riddarholmens Psykoterapi