"Livet är det som drabbar dig under tiden som du är upptagen med att planera det."

Aldrig tidigare har världen förändrats lika fort som den gör nu.
Vår samtid bjuder på stora utmaningar men också enorma chanser för oss som individer.
Hur möter vi de ständiga förändringarna på arbetsplatser och organisationer? Hur ser relationer ut bland arbetskamrater, medarbetare, chefer eller grupper?

Hur gör du som chef för att få balans mellan arbete, privatliv, relationer och hälsa?
Medarbetarstöd är till för att skapa god psykisk hälsa på din arbetsplats, förebygga stressrelaterade sjukdomar, höja motivation och kreativitet, förebygga sjukskrivningar.
Medarbetare som mår dåligt och är på gränsen till utbrändhet kan uppnå markant förbättring genom samtalsprogrammet.

Det gäller även de som mår dåligt på grund av konflikter i arbetsgruppen eller har personliga problem på hemmaplan. Samtalsprogrammet omfattar oftast 10 eller fler samtalstillfällen á 60 minuter var, men vi anpassar gärna programmet efter dina medarbetares och din organisations specifika behov.

Aktuellt


 
alt

Boka tid här

Mottagning: Södermalm, Stockholm